.

Δίας

Αερολέβητας Pellet

  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
  • Μέγιστη Δύναμη (kW): 50 | 100 | 150 | 200
  • Παροχή νερού (m^3/sec): 5 | 8.5 | 12.5 | 15