.

Firma

Ouliaris Kompania aktive në karburant dhe ngrohje nga 1974. Që nga viti 2004 ajo filloi studimin e saj dhe kërkimit shkencor në të ripërtëritshme të energjisë, duke rezultuar në 2007 viokafsima (topth,, etanol Briketat, etj) është një nga objektet kryesore të ngrohjes etairias.systimata.