.

Pellet

Cfare eshte Pellet ?

Pellet eshte lende djegese i perbere prej druri e shmangur nga cdo lageshti, e presuar ne cilindra te vogla pa asnje lende ngjitese e shtuar.Rendimenti termik i Pellet eshte ne 4200-5500 kcal/kg.

SI ESHTE ?

Pellet jane cilindrat e vogla te diametrit 60 -80 mm te gjatesise 100 mm dhe ngjyra varet nga lenda e pare qe u perdor per prodhimin e tyre.

CDO TE THOTE PER MJEDISIN ?

Pellet eshte lende djegese qe prodhohet me makineri te perpunimit te biomases. Me pak fjale , pa shtese me te vogel telendeve kimike , vleresohen materialet e prejardhjes bimore gjate djegies se tyre clirojne si CO kane thithur gjate vazhdimit te jetes me, rezultat te mos demtojne mjedisin.

CDO TE THOTE PER EKONOMINE TONE ?

Ne nivel kombetar prodhimi i lendes djegese nga lende te para te brendeshme do te thote reduktim analog te lendeve djegese importimit te lendeve djegese . Ne rastin e Pellet , kurtivimi i bimeve te cilat perdoren si lende e pare mund te ndihmoje ne permiresimin e te ardhurave bujqesore dhe gradualisht te perbeje nje rrugengjidhje ne gjendjen gjithmone te renduar te Bujqesise Greke.

SI PERDOREN PER NHROHJE ?

Per arsye te formes cilindrike te siperfaqes se ndritshme  dhe te madhesise se vogel Pellet jane si nje leng, duke lehtesuar transportin e tyre dhe furnizimin automatik te kaldajes ose te stofes Pellet. Furnizimi i instalimit mund te behet qofte me amballazhe te thaseve 15 kg ose me amballazhe te medha 500 – 1000kg . Dendesia energjitike e larte dhe lehtesia e perdorimit e nejne ate nga ana bimore dhe mjedisore karburant te sigurt , i vertetuar per perdorimin ne cdo madhesi te sistemeve automatike te ngrohjes.

PJESET E SISTEMIT

 

Nje instalim i sistemit te djegies Pellet per ngrohjen qendrore , perbehet nga pjeset e meposhteme.

- Kaldaja dhe djegesi

- Depo e lendes djegese

- Sistemi i Furnizimit

- Mekanizmi Qendor rregullues

Nese kerkohet , sistemi i prodhimit e ujit te ngroghte dhe te ngrohjes .


PERDORIME TE TJERA

Ne shume vende te Europes Pellet perdoren gjeresisht ketu dhe shume vite duke zvendesuar naften e nhrohjes dhe gazin natyror dhe rezultatet pozitive te vecanta ne mjedis dhe ne ekonomine e tyre.

Wood pellets

Pellet (Druri)

Sunflower pellets

Pellet (Luledielli)

Briquettes

Briquettes